Oprire furnizare apa calda 1 iulie 2024

Oprire furnizare apa calda 20 iunie 2024

Intrerupere furnizare zona Tudor III 04 aprilie 2024

Intrerupere furnizare zona Stadion si Culmei 19. martie 2024

Oprire furnizare apa calda Tudor 3. 17-18 ian. 2024

Intrerupere furnizare cartierul Morii 18 octombrie 2023

Program de completare a sistemului de incalzire 2023

Intrerupere furnizare cartierul Morii 30 ian.2023

Intrerupere furnizare cartierul Morii 26 ian.2023

Program de completare a sistemului de incalzire 2022

Intrerupere serviciu zona Tudor I,Tudor II, Fratiei 21.04.2022

Intrerupere serviciu zona Spicului 13.04.2022

Anunt important

 

 

Referitor contoare apa ANL Lunca Mare

 

Prezentare

 

SC GOSCOM SA, este operatorul licenţiat de către ANRSC Bucureşti pentru producerea şi distribuţia energiei termice în municipiul Miercurea-Ciuc.

Societatea a luat fiinţă – ca regie locală – în anul 1994, în urma dezmembrării regiei autonome judeţene. Regia locală a fost transformată în societate pe acţiuni în baza OUG nr. 30/1997 şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 145/1997, unicul acţionar fiind Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc. Gestionarea serviciului public de alimentare cu energie termică se realizează în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului încheiat cu Municipiul Miercurea Ciuc. Până în septembrie 2009 societatea era şi prestatorul serviciilor apă-canal din municipiu, iar până în februarie 2010 februarie şi prestatorul serviciului de transportul urban de călători. Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din Miercurea-Ciuc a fost pus în funcţiune între anii 1968 şi 1972, odată cu construirea cartierelor de locuit.

La ora actuală producerea energiei termice se realizează în 6 centrale termice de cvartal iar distribuţia prin cele 6 centrale termice şi 6 puncte termice. În centrala termică Tudor III energia termică este produsă de SC Poligen Power Energy SRL prin cogenerare şi vândută societăţii noastre, pentru a fi distribuită la consumatori.

Din cele 6 centralele termice în 4 sunt exploatate atât cazane cu funcţionare pe gaze naturale cât şi cazane cu funcţionare pe peleţi, instalate prin grija Primăriei Miercurea Ciuc în cadrul programului „Termoficare 2006-2020 – căldură şi confort”. Prin aceasta s-a asigurat o diversificare a surselor de producere a energiei prin valorificarea resurselor de energie regenerabilă. Totodată se reduce dependenţa totală de gazele naturale, asigurând o alternativă în cazul restricţionării furnizării de gaz.

Distribuţia energiei termice şi a apei calde se face prin reţele termice în lungime totală de 26,61 km iar lungimea conductelor de interconectare între centralele termice şi punctele termice este de 4,35 km, conductele fiind din ţevi preizolate în proporţie de 90%. Societatea noastră asigură încălzirea şi apa caldă de consum la aprox. 2000 de apartamente de bloc respectiv la numeroase instituţii publice şi agenţi economici din municipiu.

Pentru asigurarea serviciilor de calitate municipiul Miercurea Ciuc participă la programul investiţional „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort”, program de cofinanţare ale bugetelor de stat (60-70%) şi cel local (30-40%). În cadrul acestui program a avut loc retehnologizarea -modernizarea a 4 centrale termice, reabilitarea sistemului de distribuţie în procent de 90%, intreconectarea centralelor temice. Prin realizarea acestor lucrări de modernizare în primul rând se urmăreşte asigurarea unei prestaţii de calitate, conform cerinţelor consumatorilor, preţ de furnizare accesibil în comparaţie cu costul altor forme de încălzire precum şi protecţia mediului.

O noutate în municipiul nostru este furnizarea agentului termic şi a apei calde de consum din sistemul centralizat prin distribuţie pe orizontală care asigură consumatorilor contorizarea individuală a consumurilor şi psibilitatea de reglare după necesităţi. La ora actuală astfel de sistem funcţionează în mai multe blocuri şi urmează ca în funcţie de solicitări să se mai execute lucrări.

 

Goscom căldura casei tale !